Info pult/gift shop

Radno vreme galerije:

Od 11h do 20 h.

Svaka kupljena ulaznica je ujedno suvenir- katalog.

Infopult u galeriji je mesto gde će stručno osoblje davati sve neophodne informacije o kuli i njenoj okolini.

U okviru Gift shopa će se prodavati suveniri, razglednice, mape, katalozi i monografije sa temom Kule, Gardoša, Zemuna.


Najava dešavanja

  • Radno vreme kule
    radno vreme petak subota nedelja 16-19h
  • Posetite nas i na FACEBOOK stranici
    http://facebook.com/ZemunskakulanaGardosu

Kompletna najava dešavanja